Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-03-2022

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 2022

I januar 2022 var der 2.919.000 personer i job. Det er 4.000 personer flere end måneden før svarende til en stigning på 0,1 procent. Ser man på den private sektor, er der kommet 4.000 flere lønmodtagere siden december måned, mens der er sket et mindre fald i antallet af offentligt ansatte.

Sammenlignet med februar 2020, som var den sidste måned inden COVID-19-krisen ramte, er beskæftigelsen samlet set 117.000 personer højere, svarende til 4,2 procent.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- På trods af nedlukningen i januar har beskæftigelsen udviklet sig i den rigtige retning, og arbejdsmarkedet står bedre end inden coronakrisen. Det er igen et klart tegn på, at regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter har handlet klogt i løbet af de seneste år, selvom det har været usikre tider for alle.

- Den aktuelle situation i Ukraine påvirker selvfølgelig den økonomiske situation. Der er stigende inflation og den økonomiske situation er mere usikker. Men vi har et stærkt grundlag at stå på, og vi følger udviklingen tæt.

- Selvom økonomien og lønmodtagerbeskæftigelsen er i top herhjemme, så er regeringen og arbejdsmarkedet parter enige om, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe de personer, der er fordrevet fra Ukraine, hurtigt ind på det danske arbejdsmarked, så de kan få en så normal hverdag som muligt. Det synes jeg er en helt rigtig beslutning.

Kontakt

Pressevagt

51232830