Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-03-2022

Beskæftigelsesministeren indkalder til drøftelser om asbest

Det er over 30 år siden, at asbest blev forbudt i Danmark. Alligevel er der fortsat udfordringer med, hvordan det forbudte sundhedsskadelige materiale bliver håndteret i fx byggeriet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har indkaldt Folketingets partier til drøftelser i april om nye tiltag på området.

Asbest har været forbudt at benytte siden 1980’erne, men det sundhedsskadelige stof udgør fortsat en udfordring for arbejdsmiljøet, fx i forbindelse med renovering eller nedrivning af bygninger.

I 2018 blev der indgået en politisk aftale om asbest. Den har løbende betydet forbedringer på asbestområdet. Senest er grænseværdien for asbest fra 1. januar 2022 blevet skærpet markant, så den nu er lavere end grænseværdien i EU og hører til blandt de laveste i Europa.

Men der er stadig behov for at overveje yderligere tiltag, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og han har nu indkaldt til drøftelser i løbet af april måned.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på asbest, og hvordan vi kan beskytte de ansatte. Det er afgørende, at der er kendskab til og viden om, hvordan asbest håndteres korrekt, når man støder på det på danske arbejdspladser, så vi mindsker risikoen for, at nogen bliver syge af det.

- Asbestaftalen fra 2018 indeholdt en række vigtige tiltag, der har styrket indsatsen mod asbest. Jeg håber, at vi kan tage endnu et skridt i kampen mod asbest for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Kontakt

Pressevagt

51232830