Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-03-2022

Forbud mod at spørge til alder i stillingsopslag vedtaget

Ledige seniorer oplever, at virksomheder vælger dem fra på grund af deres alder. Folketinget har nu vedtaget en lov, der forbyder virksomheder at spørge til alder, når de søger nye medarbejdere.

Tirsdag har et bredt politisk flertal i Folketinget vedtaget, at alder ikke længere skal fremgå, når man søger job. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli og skal være med til at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job.

Diskrimination af jobansøgere på baggrund af alder er ulovligt, men alligevel oplever mange ledige seniorer, at de bliver valgt fra på grund af fødselsdatoen, når virksomhederne foretager den første screening af jobansøgninger.

Lovforslaget er en udløber af trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft fra sidste efterår mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL.

Med lovforslaget bliver der fra 1. april også igangsat et forsøg med jobrettet indsats til unge, og der bliver indført en ny sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job en hel kalendermåned.  

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at seniorer føler sig diskrimineret og oplever at blive valgt fra udelukkende på grund af deres alder. Det er ikke bare ulovligt, det er også tudetosset i en situation, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Seniorer er ofte en meget stærk arbejdsressource, som har mange år tilbage på arbejdsmarkedet.

- Jeg er med på, at det her forbud ikke gør det alene, men det er med til at sende et stærkt signal. Med lovgivningen vil vi undgå, at arbejdsgiverne frasorterer i bunken af ansøgninger blot ved et kig på fødselsdatoen, inden den er læst, og man rent faktisk har taget stilling til ansøgerens kompetencer.

- Jeg afviser ikke, at der kommer flere tiltag. Jeg har møder med virksomheder, organisationer og partier for at høre, om der er andre gode idéer til, hvordan vi undgår diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Pressevagt

51232830