Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-05-2022

Beskæftigelsesministerens kommentar til Pensionskommissionens anbefalinger

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har afsluttet sit arbejde og har i dag afrapporteret til regeringen og forligspartierne bag seniorpensionsaftalen.

I august 2020 blev Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning nedsat af regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension. Kommissionen fik her til opgave at undersøge, om det nuværende pensionssystem har de rette balancer, og om det står stærkt nok rustet over for de gradvise ændringer i danskernes sundhed, levealder og ønsker til senior- og ældrelivet.

Kommissionen har i dag afleveret sin rapport med anbefalinger til regeringen og forligspartierne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

-  Jeg vil gerne takke Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning for et stort stykke arbejde med grundigt at analysere det danske pensionssystem. Jeg og regeringen ser frem til at nærlæse anbefalingerne.

- Det danske pensionssystem er enestående i verden. Og jeg hæfter mig ved, at det er kommissionen enig med mig i. Vores pensionssystem sikrer, at pensionsalderen ikke er lig med trange økonomiske kår. Det skal vi holde fast i. Men vi skal selvfølgelig hele tiden se systemet efter i sømmene og vurdere, om der er bred opbakning til det, og om det kan blive bedre på en økonomisk ansvarlig måde.

- Kommissionen blev nedsat som led i aftalen om seniorpension, som den daværende VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i maj 2019. Jeg ser frem til at drøfte rapporten med forligspartierne.

Kontakt

Pressevagt

51232830