Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-06-2022

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping fejrer 10 år

I 2012 blev den fælles myndighedsindsats mod social dumping etableret. Indsatsen mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet kører fortsat i dag 10 år senere, og det med den højeste bevilling nogensinde.

Knap 10.800 arbejdsmiljøreaktioner og mere end 1,5 mia. kr. til statskassen. Det er nogle af de resultater, som den fælles myndighedsindsats mod social dumping har medført gennem de seneste 10 år.

Med et stigende antal udenlandske virksomheder i Danmark er social dumping blevet et voksende problem på det danske arbejdsmarked. Derfor besluttede den daværende S-, R- og SF-regering at etablere den fælles myndighedsindsats.

Sammen gennemfører Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år fællesaktioner på arbejdspladser, hvor der er mistanke om social dumping, brug af illegal arbejdskraft og snyd med skat og moms. Det gælder fx på byggepladser, i landbruget, på gartnerier samt inden for rengørings- og restaurationsbranchen.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, ligesom de kontrollerer, om de udenlandske medarbejdere har de fornødne arbejds- eller opholdstilladelser. Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked er øget betydeligt over årene.

Som led i markeringen af 10-året for den fælles myndighedsindsats mod social dumping, deltog beskæftigelsesministeren, justitsministeren og skatteministeren mandag i kontrolaktion på en byggeplads i København. Her afgav Arbejdstilsynet bl.a. to strakspåbud vedr. sikre adgangsveje, mens politiet anholdt fire tredjelandsborgere under mistanke for ikke at have tilladelse til at arbejde i Danmark.

En sammentælling viser, at Arbejdstilsynet i den 10-årige periode, hvor indsatsen har stået på, har ført tilsyn med ca. 40.300 udenlandske virksomheders arbejdssteder og afgivet knap 10.800 arbejdsmiljøreaktioner, hvoraf omkring halvdelen skyldes risiko for ulykker.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Et arbejdsmarked med ordnede forhold kommer os alle til gavn – både lønmodtagerne, arbejdsgiverne og samfundet som helhed. Social dumping truer derimod fællesskabet. Jeg glæder mig derfor over det velfungerende myndighedssamarbejde, som i år kan fejre 10 års jubilæum. Det er virkelig værd at fejre. Samtidig glæder jeg mig ikke mindst over, at den samlede bevilling til kampen mod social dumping aldrig har været større.

- Vi ser fortsat for mange sager herhjemme om grov udnyttelse af arbejdstagere. Det er fuldstændig uacceptabelt, og skal vi komme problemet til livs er vi nødt til at fastholde og styrke den fælles myndighedsindsats og dermed et højt kontroltryk gennem tilsyn og sanktioner. Derfor er det også sund fornuft, at forligspartierne har forpligtet sig på at sætte bredt ind over for social dumping. Den indsats ønsker regeringen at fortsætte med en ny arbejdsmiljøaftale, som forhandles senere på året.

Skattestyrelsens opgave er at kontrollere, om de udenlandske virksomheder og arbejdstagere er skatte- og momsregistreret, og om skatte- og momskrav er angivet og betalt. Alene i 2021 gennemførte Skattestyrelsen godt 2.900 kontroller, hvoraf ca. 1.700 førte til skattemæssige reguleringer. Dermed kan det godt betale sig at sætte ind mod dem, der prøver at snyde fælleskassen. 

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

- Et arbejdsmarked med ordnede forhold skaber fair konkurrence mellem virksomheder og gode vilkår for medarbejdere. Derfor er jeg meget tilfreds med, at dygtige kontrolmedarbejdere i hele landet hver dag er med til at sikre, at reglerne på de danske arbejdspladser bliver fulgt, og at der afregnes korrekte skatter og afgifter.

- Den seneste opgørelse over Skattestyrelsens indsats mod social dumping viser også, at den styrkede kontrol og den fælles myndighedsindsats virker efter hensigten, og at kontrollerne rammer mere præcist end tidligere. Alene sidste år satte indsatsen mod social dumping rekord med opkrævninger for over 300 mio. kroner.

Politiets opgave består i at yde bistand til Skattestyrelsens og Arbejdstilsynets administrative kontrolarbejde, foretage kontrol af udlændinges opholds- og arbejdsgrundlag samt efterforske formodede strafbare forhold.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger:

- Myndighedernes koordinerede indsats er afgørende for, at snyd, illegalt arbejde og social dumping bliver stoppet. Vi ser samtidig eksempler på, at nogle brancher udnyttes af organiserede kriminelle, ligesom der i visse brancher sker en grov udnyttelse af udenlandske arbejdstagere og migranter. Den form for grov kriminalitet er ødelæggende for den enkelte og for vores arbejdsmarked. Det skal vi tage et opgør med.

- Derfor er den fælles myndighedsindsats afgørende, og derfor vil vi efter sommerferien se på, hvordan vi kan styrke myndighedssamarbejdet endnu mere ift. efterforskningen af denne type organiseret kriminalitet. Senest har et enigt Folketing i maj vedtaget et lovforslag om styrket indsats mod menneskeudnyttelse, som betyder, at udnyttelse af andre til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold er blevet kriminaliseret i en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven, så flere bagmænd kan blive retsforfulgt.

Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Med udløbet af den nuværende arbejdsmiljøaftale udløber samtidig en række midlertidige bevillinger til bl.a. indsatsen mod social dumping. Derfor er regeringen netop nu i gang med at forberede grundlaget for en ny arbejdsmiljøaftale.

Beskæftigelsesministeren vil indkalde til politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale, når regeringen har præsenteret sit forslag til finanslov for 2023. En fortsat stærk indsats mod social dumping bliver her en væsentlig prioritet for regeringen.

Kontakt

Pressevagt

51232830