Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 24-06-2022

Ny aftale giver en mere fokuseret beskæftigelsesindsats

Der er indgået en ny aftale, der skal forenkle reglerne for beskæftigelses-indsatsen, give a-kasserne et større ansvar og udvide mulighederne for digitale samtaler. Aftalen vil samtidig finansiere en del af retten til tidlig pension.

Fredag er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech), blevet enige om en aftale om en mere fokuseret beskæftigelsesindsats.

Aftalen vil blandt andet betyde, at opgaverne i kommunernes jobcentre bliver   færre, og flere digitale samtaler vil mindske det administrative arbejde.

A-kasserne får et større ansvar for forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed, som det kendes fra a-kasseforsøget. Det giver a-kasser mulighed for i endnu højere grad gøre brug af deres kendskab til brancher og virksomheder, der står og mangler arbejdskraft.

Det bliver nu også op til den ledige, om samtalerne med a-kasse og jobcenter skal foregå fysisk eller digitalt allerede fra den anden samatale. Under corona-nedlukningerne var der gode erfaringer med digitale samtaler, der gav mere fleksibilitet og sparede tid for både borger og sagsbehandler.

Derudover bliver der et endnu større fokus på den virksomhedsrettede indsats, og man lemper proceskrav for såvel de ledige og for sagsbehandlere.

Det har været en bunden opgave at finde yderligere finansiering på 750 mio. kroner til retten til tidlig pension som opfølgning på Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Størstedelen af aftalen vil træde i kraft den 1. januar 2023, mens forslaget om at give større ansvar til a-kasserne og jobcentrenes besparelse på jobcenterdriften vil træde i kraft den 1. januar 2024.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at lande en aftale, som nytænker beskæftigelsesindsatsen og forhåbentlig får flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har givet a-kasserne ansvaret for de forsikrede ledige i de første tre måneder. Vi har samtidig fjernet en række proceskrav og givet bedre mulighed for at bruge digitale samtaler.

- Jeg vil også rose aftalepartierne for at tage ansvar og være med til at finde de manglende midler til finansieringen af retten til tidlig pension. Det er ikke nogen nem opgave at skulle finde så mange penge, men det er i mine øjne en god og balanceret løsning, vi er kommet frem til.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge, siger:

- A-kasserne kommer til at spille en mere central rolle for de ledige, og det er godt for både borgere, virksomheder og samfundet. Vi skal drive indsatsen for at få flere i beskæftigelse uden unødigt bureaukrati og formelle virkningsløse krav til processer, og på den måde give de ledige bedre oplevelser på jobcentrene.

Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, Jette Gottlieb, siger:

- I Enhedslisten er vi glade for, at arbejdsløse får hjælp i deres a-kasse de tre første måneder af ledigheden. Samtidig sker der mange lettelser i kravene til kommunernes administration af beskæftigelsesindsatsen, der samlet set stiller kommunerne friere til - i samarbejde med den ledige - at finde den rigtige vej til et varigt job eller ordinær uddannelse. Borgerne kommer alt for ofte i klemme i beskæftigelsessystemet, det løser denne aftale ikke, men har flere initiativer, der vil være forbedringer i forhold til i dag.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen, siger:

- Dansk Folkeparti har længe haft et behov og ønske om, at der blev nytænkt i beskæftigelsesindsatsen. Denne aftale giver vores dygtige medarbejdere ude i kommunerne og a-kasser mulighed for at bruge deres faglighed til glæde for den enkelte ledige. Ligeledes fjerner vi med denne aftale noget at den centrale styring, som beskæftigelsesområdet området er præget af. Dansk Folkeparti forventer, at der med denne aftale bliver mere plads til dialog og individuelle tilbud til den ledige. Aftalen udmønter ligeledes dele af de økonomiske rammer for aftalen om tidlig pension.

Medlem af Folketinget Bent Bøgsted siger:

- Jeg er glad for, at vi nu har indgået denne aftale. Jeg har særligt lagt vægt på, at a-kasserne skal have mere ansvar, da de kender deres medlemmer bedst, og at jobkonsulenterne også skal spille en større rolle. Jeg synes, at vi med aftalen kommer et godt skridt nærmere et bedre beskæftigelsessystem med fokus på den enkelte ledige.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller, siger:

- En god aftale, hvor a-kasserne nu får ansvaret for de første tre måneder af de forsikredes ledighedsperiode. Og en aftale hvor vi afskaffer en del proceskrav, som vil gøre dagligdagen nemmere og bedre for ansatte og de ledige. Det er selvfølge en aftale, hvor vi har skullet finde besparelser og selvfølgelig vil de kunne mærkes. Men sammen med tidligere aftale om at give en afklaringsgaranti, så man ikke tilsander i systemet, og de elementer der i aftalen, går vi i den rigtige retning.

Kontakt

Pressevagt

51232830