Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-08-2022

En stadig større del af de fordrevne fra Ukraine arbejder

En stadig større del af de fordrevne fra Ukraine er kommet ind på det danske arbejdsmarked. I juli er 4.258 personer i job, svarende til 36 pct. af dem der står til rådighed, viser foreløbige tal for juli måned.

Antallet af fordrevne ukrainere på danske arbejdspladser er støt stigende. Der er foreløbigt registreret 4.258 personer i beskæftigelse i juli måned, og det tal forventes at stige i takt med efterregistreringer fra virksomhederne. Det svarer til ca. 36 pct. af de fordrevne fra Ukraine, der står til rådighed for arbejdsmarkedet ved enten at være i beskæftigelse eller visiteret jobparate i juli. Mængden af fordrevne ukrainere i beskæftigelse i juni er opjusteret til 3.410.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er rart at se, at der for alvor er kommet skub i antallet af fordrevne ukrainere på de danske arbejdspladser. Vi har hele tiden vidst, at mange ikke kan komme fra et krigsramt land og gå direkte ind på det danske arbejdsmarked. Der er forskellige udfordringer for familier med at komme på plads, og der er naturligvis også nogle sprogvanskeligheder.

- Regeringen har haft stort fokus på at justere på systemer og regler, så vejen til beskæftigelse er hurtigere og mere smidig. Det er positivt, at det er lykkedes mange af de fordrevne, og jeg ser selvfølgelig gerne, at endnu flere finder et arbejde. Det er godt, at de kan forsørge sig selv og familien og samtidig have muligheden for at få en så normal hverdag som muligt. Virksomhederne nyder også godt af flere hænder i denne tid, hvor ledigheden er lav, og beskæftigelsen sætter rekord efter rekord.

- Vi har i 'Partnerskabet om ukrainere i job' hele tiden blik for, om der er behov for nye initiativer, der kan hjælpe den positive udvikling endnu mere på vej.  

Kontakt

Pressevagt

51232830