Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-09-2022

Beskæftigelsen når nye højder for personer med handicap

Beskæftigelsen for personer med handicap ligger på det højeste niveau siden 2008. Ny analyse fra VIVE viser, at knap 61 pct. er i beskæftigelse.

Der er kommet markant flere personer med et handicap ind på arbejdsmarkedet. Fra 2020 til 2021 er andelen af beskæftigede blandt personer med handicap steget fra 55,3 pct. til 60,8 pct. I 2008 var andelen 51,4 pct.

Op mod 80 pct. af de beskæftigede med handicap har et ordinært job.

Rapporten viser også, at andelen af beskæftigede personer med et handicap er steget mere end andelen for personer uden et handicap. Ifølge rapporten et der tale om det mindste beskæftigelsesgab siden 2008.

Næsten hver fjerde i befolkningen i alderen 16-64 år angiver i 2021, at de har et handicap.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er fantastisk at se, at langt flere personer med handicap har fået foden inden for på det danske arbejdsmarked. Flere både kan og vil være en del af arbejdsfælleskabet. Det er godt for den enkelte, og det er godt for samfundet.

- Beskæftigelsen er rekordhøj i disse år, og det er glædeligt, at det i høj grad også er kommet personer med handicap til gavn. Det viser også noget om rummeligheden på vores arbejdsmarked, og vi kan godt være stolte, når det lykkes flere på kanten af arbejdsmarkedet at komme i beskæftigelse.

 - Men der er fortsat mere at tage fat på. Der er flere personer med handicap, som gerne vil bidrage. De skal have chancen nu. Vi skal udnytte de gode tider med et brandvarmt arbejdsmarked og mangel på hænder.

Kontakt

Pressevagt

51232830