Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 01-09-2022

Det skal være trygt at gå på arbejde
– regeringens udspil til ny arbejdsmiljøaftale

Regeringen ønsker at fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og styrke indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet med historisk stor bevilling.

Den nuværende arbejdsmiljøaftale fra 2019 udløber ved udgangen af 2022, hvor Arbejdstilsynet står til at miste næsten 40 pct. af sin bevilling. Samtidig udløber en række midlertidige bevillinger til indsatsen mod social dumping. Det gælder blandt andet til Skattestyrelsen, hvis indsats mod social dumping alene i 2021 førte til opkrævninger for over 300 mio. kr.

Med finanslovsforslaget for 2023 har regeringen afsat i alt ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til arbejdsmiljøindsatsen, indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet. Regeringen vil derudover skabe stabilitet omkring de økonomiske rammer. Derfor prioriterer regeringen, at der fra 2027 og frem varigt afsættes godt 200 mio. kr. årligt til området.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har indkaldt Folketingets partier til møde om en ny arbejdsmiljøaftale den 13. september.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde. Vi ser desværre stadig for mange arbejdsulykker og dødsulykker på danske arbejdspladser. Bare i indeværende år er 31 mennesker omkommet i arbejdsrelaterede ulykker. Arbejdsmiljøet i en række brancher bliver mere og mere presset og det kræver vores fulde opmærksomhed. Derfor vil regeringen konkret afsætte 1,3 mia. kr. til indsatsen over de næste fire år, så Arbejdstilsynet kan føre flere tilsyn.

- Arbejdslivskriminalitet og social dumping er fuldstændig uacceptabelt i Danmark. Danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår. Vi ser i dag meget grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, hvor udenlandske arbejdstagere arbejder under kummerlige vilkår. Samtidig har vi set eksempler på, at rockere i byggebranchen benytter sig af sort arbejde og hvidvask. Det er helt uacceptabelt, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat har en stærk indsats.

- Et godt arbejdsmiljø er selve fundamentet for arbejdsglæde, stærke virksomheder og høj beskæftigelse. Men et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi alle yder en fælles indsats og har fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Jeg ser derfor meget frem til de kommende forhandlinger med Folketingets partier.

Ny arbejdsmiljøaftale: Regeringens udspil

Regeringen foreslår en ny arbejdsmiljøaftale i tre spor: 

  1. En fremtidssikret arbejdsmiljøindsats
  2. En stærk indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft
  3. En styrket indsats for et godt arbejdsmiljø
Læs regeringens udspil (PDF) Økonomioversigt (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830