Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-09-2022

Lovforslag om kompensation for stigende energipriser er nu vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der skal sikre økonomisk støtte til en række vanskeligt stillede borgere, som er ramt af de stigende energipriser. Det gælder bl.a. pensionister, der modtager ældrecheck.

Den ekstraordinære situation med høje energipriser sætter fortsat sit markante præg på mange danskeres hverdag. For at afbøde konsekvenser heraf indgik regeringen inden sommerferien en bred aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om kompensation af borgere for de høje energipriser.

Regeringen er optaget af, at pengene kommer ud til borgerne hurtigst muligt. I august måned anmodede regeringen derfor Folketingets formand om at indkalde til hastebehandling af et lovforslag, der udmønter de dele af aftalen, der omhandler udbetalinger til visse borgere. Det lovforslag er netop færdigbehandlet og vedtaget i Folketinget.

Den hurtige lovgivningsproces betyder, at udbetalingen af første rate på 2.500 kr. af de i alt 5.000 kr. i skattefri ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck kan blive udbetalt allerede i slutningen af september. Engangsbeløbet på 2.000 kr. skattefrit til SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlige forsørgere kan blive udbetalt senest i midten af oktober.

Engangsbeløbet på 2.000 kr. skattefrit til personer på tilbagetrækningsydelser vil blive udbetalt i starten af 2023. Det samme gælder anden rate af den skattefrie ældrecheck på 2.500 kr. skattefri. Udbetalingstidspunkterne i 2023 følger af den politiske aftale.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi står i en helt ekstraordinær situation med stigende energipriser. Ingen går ram forbi, men især påvirker det de danskere, som i forvejen har sværest ved at få pengene til at slå til og hvor livremmen lige nu er spændt helt til bristepunktet. Det gælder ikke mindst pensionister, der modtager ældrecheck.

- Regeringen ser på situationen med den største alvor. Kort før sommerferien indgik vi derfor sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en aftale, der skal sikre økonomisk støtte til nogle af de borgere, som er særligt hårdt ramt af de stigende energipriser. Vel at mærke uden at puste unødigt til inflationen.

- Jeg er derfor virkelig glad for at det lykkedes os at få grønt lys til at hastebehandle lovforslaget, og at lovforslaget nu er vedtaget endeligt. Det er en beslutning, som jeg ved, at rigtig mange danskere har ventet på. Og heldigvis kan hjælpen nu være fremme hos de berettigede personer, inden de skal betale oktober måneds regninger.

Kontakt

Pressevagt

51232830