Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-09-2022

Nyt partnerskab skal få flere seniorer i job

For at sikre et vedvarende fokus på seniorer og erfarne hænders deltagelse på arbejdsmarkedet, ønsker regeringen at nedsætte et partnerskab mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og centrale aktører på området.

For at sikre et vedvarende fokus på seniorer og erfarne hænders deltagelse på arbejdsmarkedet, ønsker regeringen at nedsætte et partnerskab mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og centrale aktører på området. 

Danskerne lever stadig længere, og mens de store efterkrigstidsgenerationer er på vej på pension, bliver der samtidig stadig færre danskere i den erhvervsaktive alder. Oveni et arbejdsmarked, hvor beskæftigelsen er i top og ledigheden presset i bund, er det medvirkende til, at Danmark lige nu oplever mangel på arbejdskraft.

Derfor er der behov for, at danskerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Det gælder også seniorerne og de erfarne hænder, der udgør en værdifuld ressource, og besidder viden og erfaringer, som kan komme samfundet til gavn. Det er i den sammenhæng nødvendigt, at arbejdsmarkedet sikrer de fornødne rammer for, at seniorer, der kan og vil, har mulighed for at arbejde så længe som muligt.

Selvom beskæftigelsen blandt danske seniorer generelt har været stigende over de seneste 30 år, er der imidlertid fortsat udfordringer med at sikre seniorers og erfarne hænders deltagelse på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen blandt danske seniorer ligger eksempelvis under niveauet i både Norge og Sverige. Samtidig peger flere studier på, at seniorer oplever at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet eller blive valgt fra, når der skal ansættes. En undersøgelse fra rekrutteringsbureauet Ballisager – baseret på svar fra godt 1.000 danske arbejdsgivere – viser ligefrem, at cirka hver femte arbejdsgiver frasorterer kandidater alene på baggrund af alder. 

På den baggrund ønsker regeringen at nedsætte et tværgående Partnerskab om seniorer og erfarne hænder i job mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og centrale aktører på området. Partnerskabet skal understøtte seniorernes deltagelse på arbejdsmarkedet, blandt andet ved at bidrage aktivt til at sikre gode rammer for at fastholde seniorer og bringe ledige seniorer hurtigere tilbage i arbejde.

Partnerskabet skal i den sammenhæng arbejde ud fra en målsætning om at øge beskæftigelsen blandt seniorer og erfarne hænder, blandt andet ved at fremme en kulturændring på den enkelte arbejdsplads, hvad angår ansættelse og fastholdelse af seniorer. Derudover er partnerskabet tiltænkt at skulle spille en vigtig rolle, når det kommer til at synliggøre seniorernes ressourcer, kompetencer og værdiskabelse på arbejdsmarkedet. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Danmark mangler hænder. Både i det private og i det offentlige. Det gælder særligt nu, hvor dansk økonomi buldrer afsted, men udfordringen bliver ikke mindre i fremtiden. Derfor er det helt afgørende, at vi får alle ressourcer i spil og fortsætter det vigtige arbejde med at skabe gode rammer for at flest muligt er en del af arbejdsmarkedet i længst mulig tid. Det gavner os alle – den enkelte, virksomhederne og samfundsøkonomien. 

- For at have hænder nok fremover er det nødvendigt, at vores arbejdsmarked understøtter seniorernes deltagelse på arbejdsmarkedet. Seniorerne udgør en værdifuld ressource, der besidder dyrebar viden og erfaringer, som kan komme arbejdsmarkedet til gode. Derfor skal vi skabe så gode rammer som muligt for seniorerne. Og her mener jeg, at et tværgående Partnerskab for seniorer og erfarne hænder i job er en vigtig del af løsningen. 

- Regeringen har allerede gjort meget for at komme aldersdiskrimination til livs og gøre det mere attraktivt for seniorerne at blive længere på arbejdsmarkedet. Men regeringen kan ikke løse problemet alene. Mange af de udfordringer, der fortsat er med at øge beskæftigelsen blandt seniorer, handler om kulturændringer og ændringer på den enkelte arbejdsplads. Derfor er der behov for at inddrage arbejdsmarkedets parter for at finde virksomme tiltag, der kan øge beskæftigelsen blandt seniorer.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

- Seniorer udgør med deres erfaringer og kompetencer en meget værdifuld arbejdskraft og bidrager til at løfte en lang række opgaver af samfundsmæssig betydning. Det er derfor også en vigtig og central prioritet for regeringen, at seniorer rekrutteres, fastholdes og ikke mindst udvikles i deres arbejde. Det kan vi godt blive endnu bedre til, og derfor ser jeg som statens arbejdsgiver et stort potentiale i partnerskabet, der gerne skal inspirere os alle og medvirke til, at de gode eksempler fra arbejdspladser i hele Danmark bliver udbredt. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har i dag sendt invitationer til følgende aktører med henblik på at høre dem, om de ønsker at indgå i Partnerskab om seniorer og erfarne hænder i job: Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner, Akademikerne, Lederne, Dansk Erhverv, Dansk Industri, DJØF, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ældre Sagen, Senior Erhverv og Faglige Seniorer.

Kontakt

Pressevagt

51232830