Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-04-2023

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2023

I februar 2023 var der 2.983.500 personer i job. Det er 5.400 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,2 procent. Siden februar 2022 er der dermed samlet set kommet 56.000 nye beskæftigede til. 

Ser man på den private sektor, er der kommet 5.200 flere lønmodtagere fra januar til februar måned. I samme periode er der kommet 200 flere offentligt ansatte.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Beskæftigelsen slog igen i februar rekord, og det er som beskæftigelsesminister blandt de allerbedste nyheder, man kan få. Vores mål i regeringen er at opnå så høj beskæftigelse som muligt, så det er meget positivt, at vi på trods af usikre tider fortsat er på rette vej.

- Alle, der kan, skal ha’ en plads i arbejdsfællesskabet. Derfor glæder det mig også, at vi snart udvider mulighederne for, at folkepensionister og efterlønnere i sundhedsvæsenet kan arbejde ved siden af deres ydelse uden at blive modregnet. Det er både en gevinst for arbejdspladserne, der mangler arbejdskraft og for den enkelte, der i højere grad kan bestemme tempoet for sin tilbagetrækning.

- Når det er sagt, er jeg opmærksom på, at grupper i vores samfund i øjeblikket sidder ekstraordinært hårdt i det på grund af inflationen, og at de ikke har mulighed for at blive en del af arbejdsstyrken. Derfor er et flertal i Folketinget enige om at yde inflationshjælp til bl.a. folkepensionister med de laveste indtægter og SU-modtagere berettiget til handicaptilskud, ligesom vi har aftalt hjælp til udsatte børnefamilier. Det er en god håndsrækning uden, at vi puster til inflationen.

Kontakt

Pressevagt

51232830