Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-04-2023

Mindstelønsdirektivet: Sverige melder sin støtte til Danmark i annullationssøgsmål

Sveriges regering har den 27. april 2023 truffet beslutning om at støtte Danmarks annullationssøgsmål vedr. mindstelønsdirektivet ved EU-domstolen.

Regeringen anlagde søgsmål mod Rådet og Europa-Parlamentet den 18. januar 2023 med påstand om at få annulleret mindstelønsdirektivet. Sverige har den 27. april 2023 officielt besluttet at støtte Danmark i søgsmålet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Jeg er glad for, at Sverige har meldt sin støtte til Danmark i annullationssøgsmålet om mindstelønsdirektivet. Det er meget værdifuldt, at Danmark og Sverige står så tæt sammen om at værne om vores velfungerende arbejdsmarkedsmodeller – ikke mindst i principielle sager som denne.

- Vi har gennem hele forhandlingsforløbet om mindstelønsdirektivet udtrykt skepsis over, om der er hjemmel til sådan et direktiv. Det er en principiel sag for os, og vi er derfor også glade for, at EU-Domstolen med vores søgsmål nu får mulighed for at vurdere spørgsmålet og forhåbentlig give os medhold i, at mindstelønsdirektivet skal annulleres.

Baggrund

Regeringen anlagde den 18. januar 2023 et søgsmål med påstand om at få annulleret direktivet om passende mindstelønninger i EU (”mindstelønsdirektivet”).

Regeringen har den 11. april 2023 modtaget Rådets og Europa-Parlamentets svarskrifter i sagen. Kommissionen og de øvrige medlemsstater har frist indtil den 11. maj 2023 for at gå ind i sagen til støtte for enten Danmark eller Europa-Parlamentet og Rådet. Sverige har den 27. april 2023 besluttet at støtte Danmark.

Når EU-Domstolen formelt giver godkendelse til, at Sverige kan træde ind i sagen, får Sverige en frist til at afgive et skriftligt indlæg. Det vil indgå i sagen på linje med skriftlige indlæg fra Danmark, Rådet, Europa-Parlamentet, Kommissionen og evt. andre medlemsstater, der træder ind i sagen. Efter EU-Domstolens regler er indlæggene ikke offentligt tilgængelige. Senere i processen forventes der at være mundtlige forhandlinger ved EU-Domstolen i Luxembourg, som vil være åbne for offentligheden.

Det kan pt. ikke siges præcist, hvornår EU-Domstolens dom kan forventes at foreligge. En umiddelbar vurdering er dog, at processen kan tage op til to år.

EU’s mindstelønsdirektiv blev endeligt vedtaget den 4. oktober 2022 og trådte i kraft den 14. november 2022. Medlemsstaterne skal inden for to år implementere direktivet. Medlemsstaterne skal gennemføre direktivet, selvom der kører en sag.

Kontakt

Pressevagt

51232830