Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-05-2023

Ny publikation skal give overblik over status og tendenser på det danske arbejdsmarked

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en ny publikation, som belyser den aktuelle situation og tendenser på arbejdsmarkedet. Den forventes fremover at udkomme ca. 3 gange om året.

Nu bliver det muligt at danne sig et billede af den seneste udvikling på arbejdsmarkedet hurtigt og enkelt.

Beskæftigelsesministeriet vil med publikationen ”Status på arbejdsmarkedet” give et overblik over arbejdsmarkedets aktuelle tilstand, gå i dybden med bevægelser på arbejdsmarkedet og analysere det aktuelle forhold mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. Temakapitlet i denne udgave af publikationen handler om seniorer på arbejdsmarkedet.

Analysen viser, at arbejdsmarkedet fortsat er robust med høj beskæftigelse og lav ledighed. I de seneste års højkonjunktur er det lykkedes arbejdsmarkedet at trække en større andel af de ledige ind i det arbejdende fællesskab og samtidig fastholde personer i beskæftigelse. Siden genåbningen af samfundet har efterspørgslen efter arbejdskraft været stigende, hvilket har øget presset på arbejdsmarkedet. I det seneste halve år har efterspørgslen dog været faldende, hvilket afspejler den forventede afdæmpning af økonomien.

Temakapitlet om seniorer på arbejdsmarkedet viser, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere. Der er særligt siden 2019 foretaget en række ændringer, der har øget den økonomiske tilskyndelse til dels at udskyde tilbagetrækning, dels at arbejde ved siden af folkepensionen. Samtidig er der indført to nye tidlige tilbagetrækningsordninger – seniorpension og ret til tidlig pension – for at give bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning. Allerede nu er det tydeligt, at omfanget af seniorpension er højere end forventet, og at færre har benyttet sig af ret til tidlig pension.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Jeg synes, det er en god idé med en publikation, der samler de vigtigste tal og tendenser på arbejdsmarkedet og sætter nogle ord på udviklingen. Der er med god grund rigtig mange, der interesserer sig for, hvilken vej det går, og på denne måde kan man nemt og hurtigt få et overblik over det vigtigste.

- Den overordnede konklusion i publikationen er, at vi har et robust arbejdsmarked, hvor der aldrig har været flere i arbejde end nu. Det er et godt udgangspunkt, for vi skal nok forvente en afdæmpning af økonomien i de kommende år. Jeg glæder mig også over analyserne, der viser, at mange er blevet en del af det arbejdende fællesskab under den seneste tids økonomiske fremgang. Dem skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at holde fast i. Også hvis økonomien vender.

- Temaet i den første publikation er seniorer, og det er en dagsorden, som ligger mig og regeringen meget på sinde. Det er vigtigt for hele samfundet, at flere arbejder længere. Derfor har vi politisk taget en række skridt for at gøre det mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet. En stigende pensionsalder og flere der arbejder efter pensionsalderen kan blandt andet lade sig gøre, fordi vi ge-nerelt lever længere og har et bedre helbred. Men vi vil samtidig sørge for, at dem, som ikke kan blive ved, har mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Kontakt

Pressevagt

51232830