Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-04-2023

Regeringen ønsker at gøre det sværere for bandemedlemmer at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats

Visse kommuner oplever, at bandemedlemmer flytter kommune for at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats. Derfor sikres der nu vejledning til kommunerne om deling af personoplysninger med andre kommuner.

Kommunerne kan godt dele oplysninger om en intensiv beskæftigelsesindsats for borgere, som flytter til en anden kommune. Det er meldingen i et brev fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til landets kommuner. Den intensive beskæftigelsesindsats kan blandt andet indebære hyppigere samtaler med jobcentret og daglig aktivering.

Som udgangspunkt er det bopælskommunen, der står for at vurdere, hvilken beskæftigelsesindsats den enkelte borger skal have. Blandt andet har Odense Kommune dog haft en stærk formodning om, at fx bandemedlemmer spekulerede i at fraflytte kommunen for at komme væk fra den intensive beskæftigelsesindsats, der var sat i værk for at få dem ud af kriminalitet og ind i ordinær beskæftigelse. Der er nemlig opstået tvivl hos kommunen om, hvorvidt en kommune af egen drift må videregive oplysninger om borgeren til tilflytningskommunen.

Efter en grundig tværministeriel juridisk gennemgang af reglerne om databeskyttelse er Beskæftigelsesministeriet nu klar med vejledning til kommunerne om, at fraflytningskommunen gerne må videregive almindelige personoplysninger, hvis oplysningerne efter en konkret vurdering er nødvendige for tilflytterkommunens sagsbehandling. Tilflytningskommunen får dermed et oplysningsgrundlag, så kommunen kan vælge at fortsætte den intensive beskæftigelsesindsats over for borgeren. Kommunerne må dog ikke videregive oplysninger om strafbare forhold.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Nu sætter vi tommelskruerne på de personer, der bevidst forsøger at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats. Jeg vil gerne rose Odense Kommune for deres initiativ og ihærdighed, så fx bandemedlemmer ikke bare kan fortsætte på sociale ydelser og have mere tid til kriminelle gerninger, indtil den nye kommune når at gøre sine egne observationer. Jeg er glad for, at vi nu kan understrege, at kommunerne gerne må give almindelige og nødvendige personoplysninger videre, så vi holder presset på bandemedlemmer og den organiserede kriminalitet med en særlig indsats.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

- Kommunerne spiller en utroligt vigtig rolle i den samlede indsats med at bekæmpe banderne, og det skal selvfølgelig heller ikke være sådan, at bandemedlemmer kan undgå kommunernes aktive og intensive beskæftigelsesindsats ved at flytte kommune. Af samme grund er jeg glad for, at vi nu i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet har afklaret mulighederne for at videregive oplysninger i forbindelse med flytninger mellem kommunerne. At bekæmpe bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen, og jeg ser derfor også frem til at tage fat på forhandlingerne med Folketingets partier om en ny bandepakke.

Kontakt

Pressevagt

51232830