Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 24-04-2023

Regeringen og bredt flertal indfører 26 ekstra ugers orlov til tvillingeforældre

Med finansloven for 2023 indføres der 26 ugers ekstra orlov til tvillingefamilier.

Regeringen og et bredt flertal har netop præsenteret finansloven for 2023. Her afsættes der en ramme på 5 mio. kr. i 2023, 48 mio. kr. i 2024 og 95 mio. kr. årligt fra 2025 til at indføre 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre.

Forslaget kræver lovændring og ikrafttrædelse vil afhænge af den konkrete model.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er i det hele taget en stor livsomvæltning at blive forældre, men derudover er der en række ekstra belastninger ved at blive forældre til tvillinger, som det er rimeligt, man er to forældre om at løfte. Jeg har haft gode snakke med forældre til tvillinger, og jeg ved, at der er mange, der har kæmpet for det her. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu kan hjælpe og gøre en forskel.

- Jeg vil senere på året drøfte den konkrete model med aftalepartierne. Det er vigtigt, at vi finder en balanceret løsning, så forældrene på en fornuftig måde kan afholde den ekstra orlov samtidig. Jeg mener, det er vigtigt, at vi både lytter til behovet for ekstra hænder, men også sikrer, at vi ikke underminerer den ligestilling af forældrenes ret til orlov, som vi netop har gennemført.

Kontakt

Pressevagt

51232830