Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-05-2023

Stigning i antallet af eksterne vikarer i den kommunale hjemmepleje

Den kommunale ældrepleje har oplevet en stigning i brugen af eksterne vikarer fra private vikarbureauer. I 2022 brugte kommunerne i alt cirka 2,2 mia. kr., mens beløbet i 2018 var 1,5 mia. kr.

Den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 enige om at igangsætte et analysearbejde for at belyse kommuners og regioners brug af eksterne vikarer fra private vikarbureauer på sundheds- og ældreområdet. Første delrapport, der blev offentliggjort i september 2022, fokuserede på brugen af og udgifterne til eksterne sygeplejerskevikarer.

Nu er anden delrapport klar, og den fokuserer på omfanget af og udgifterne til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje. Delrapporten viser, at udgifterne er steget fra 1,5 mia. kr. i 2018 til 2,2 mia. kr. i 2022 til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje.

I 2022 arbejdede cirka 4.400 fuldtidspersoner som eksterne social- og sundhedsvikarer hver måned, mens det tilsvarende tal for 2010 var 1.200 fuldtidspersoner. Det skal bemærkes, at tallene omfatter alt udført vikararbejde på social- og sundhedsområdet, og ikke kun i ældreplejen, da disse tal ikke kan trækkes separat. Tallene er derfor et øvre skøn.

Antallet af eksterne vikarer steg markant fra 2021. Stigningen skyldtes formentlig fortrinsvist Covid-19 og problemer med at rekruttere faste medarbejdere på området. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er godt, at vi nu har et grundigt analysearbejde, der viser omfanget af eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje. Vikarer løfter et vigtigt arbejde, men vi har i den grad brug for flere medarbejdere og kvalitet i servicen til vores ældre i fremtiden, og vi skal naturligvis se på, om vi bruger pengene klogt. Derfor er det blandt andet helt afgørende, at vi får bugt med det høje sygefravær i ældreplejen og får skabt et godt arbejdsmiljø.

Ældreminister Mette Kierkegaard (M) siger:

- Det er helt afgørende, at vores ældre har en tryghed i, hvilken hjælp de får og hvem det er, der træder over dørtærsklen og ind i deres hjem. Vikarer er og har været en vigtig del af ældreplejen, men de ældre skal så vidt muligt møde medarbejdere, de kender. Det, véd vi, skaber tryghed og er befordrende for tilliden ældre og hjælper imellem, og det har vi naturligvis stor bevidsthed om i arbejdet med den nye ældrelov, som vi i øjeblikket knokler på. 

Fakta: Eksterne vikarer

Eksterne vikarer er i analysen defineret som vikarer, der er ansat i eksterne, private vikarbureauer. Vikarer ansat gennem kommunernes og regionernes interne vikarbureauer er således ikke opgjort.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830