Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-06-2023

Beskæftigelsesministerens kommentar til Lønstrukturkomitéens rapport

Lønstrukturkomitéen har grundigt gennemgået lønstrukturerne i den offentlige sektor og har i dag præsenteret sin rapport og konklusioner.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat i oktober 2021 i kølvandet på Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet. Komitéen har haft til opgave at gennemlyse og analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor.

Lønstrukturkomitéens arbejde er nu afsluttet, og komitéen har i dag fremlagt sine konklusioner.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Jeg vil gerne sige tak til Lønstrukturkomitéens medlemmer for det grundige arbejde, som de hver især har lagt over en lang periode. Jeg ser frem til at læse rapporten og sætte mig ind i komitéens konklusioner.

- Jeg håber, at Lønstrukturkomitéens konklusioner giver arbejdsmarkedets parter et solidt fælles fundament at stå på. Det gælder både for de kommende overenskomstforhandlinger, der starter op i løbet af efteråret, og når de fremover drøfter spørgsmål om udviklingen af lønstrukturerne i den offentlige sektor.

Kontakt

Pressevagt

51232830