Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-06-2023

Fra 1. juli fritages sundhedsansatte for modregning i efterløn i to år

Ansatte i sundhedsvæsenet fritages for modregning i efterløn. Fritagelsen gælder for efterlønnere ansat fra den 1. januar 2023 til og med udgangen af 2024. Formålet er at skaffe mere arbejdskraft til sundhedsvæsenet.

Afskaffelsen af modregningen er en del af Aftale om Akutplan for Sygehusvæsenet, som regeringen og Danske Regioner indgik tidligere i år. Aftalen indebærer, at ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, med en økonomisk fordel kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Fritagelse for modregning i efterløn omfatter alt arbejde på offentlige sygehuse, regionsdrevet lægevagt, ambulancepersonale, arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje samt på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg. Fritagelsen omfatter også arbejde udført af ansatte hos private leverandører til sundhedsvæsenet. Afgrænsningen er sket i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, bliver man fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Fritagelsen har tilbagevirkende kraft for udbetalt efterløn i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 30. juni 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Afskaffelsen af modregningen for efterlønnere er et vigtigt bidrag til at afhjælpe manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

- Vi har brug for flere dygtige hænder og kloge hoveder generelt i samfundet, men bestemt også i sundhedsvæsnet. Forhåbentlig vil mange af dem, der er gået på efterløn og stadig har mulighed og lyst til at arbejde, benytte sig af den nye økonomiske fordel her i 2023 og 2024.

Kontakt

Pressevagt

51232830