Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-06-2023

Regeringen vil se på reglerne for meget alvorligt syge i sygedagpengesystemet

Regeringen har igangsat arbejdet med at afdække, hvordan reglerne i sygedagpengesystemet virker for meget alvorligt syge. Arbejdet forventes afsluttet til efteråret 2023.

Alvorligt syge borgere må ikke komme i klemme i sygedagpengesystemet. Regeringen vil derfor gennemføre en kritisk gennemgang af sygedagpengereformen.

I de kommende måneder vil Beskæftigelsesministeriet afdække, hvordan de nuværende regler for meget alvorligt syge i sygedagpengesystemet virker efter hensigten, så disse borgere ikke kommer i beskæftigelsesrettede tilbud uden hensyn til deres helbred. Afdækningen vil omfatte meget alvorligt syge på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb.

Arbejdet vil bestå af flere spor, som samlet set skal belyse, hvordan meget alvorligt syge oplever udfordringer med de nuværende regler i sygedagpengesystemet, samt hvilke mulige løsninger, der kan være på disse udfordringer.

Ud over en gennemgang af reglerne vil der blandt andet blive lavet analyser, ligesom centrale aktører på sygedagpengeområdet også vil blive inddraget i arbejdet. Ministeren har fx indkaldt til stormøde, hvor diverse aktører kan komme med deres input og opmærksomhedspunkter.

Arbejdet forventes afsluttet til efteråret 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er vigtigt for mig - og for regeringen - at vi holder hånden under alvorligt syge borgere i dagpengesystemet. Vi skal derfor se sygedagpengereglerne efter i sømmene for at finde de bedst mulige løsninger på de udfordringer, vi har. Det skal naturligvis ske i samarbejde med centrale aktører på sygedagpengeområdet, som kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet.

Kontakt

Pressevagt

51232830