Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 31-08-2023

Mange flere på seniorpensionsordningen end ventet

Siden seniorpension blev indført i 2020, har aktiviteten været stigende. Regeringen forventer nu 12.000 flere seniorpensionister end tidligere skønnet, når ordningen er fuld indfaset.

Med seniorpensionsordningen kan nedslidte borgere ud fra en individuel vurdering trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre.

Skønnet for, hvor mange der vil være på ordningen, er løbende - og senest i forbindelse med finanslovsforslaget for 2024 - blevet opjusteret. Da ordningen blev indført, forventede man, at der ville være ca. 18.000 seniorpensionister fuldt indfaset. Nu forventes det at være ca. 12.000 personer mere - altså ca. 30.000 personer.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi har set en markant højere tilgang af borgere til seniorpensionsordningen, end man forventede, da man lavede ordningen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at lempe reglerne, som nogle nu foreslår. Tværtimod er det i seniorpensionsaftalen aftalt, at der skal findes ny finansiering, hvis forbruget er væsentligt større end forudsat. Derudover skal man ifølge aftalen i løbet af 2023 se, om ordningen fungerer efter hensigten.

- Der har helt generelt været stor politisk debat og uenighed om hele tilbagetrækningsområdet. Derfor er regeringen positivt indstillet i forhold til at drøfte forslag, der kan øge beskæftigelsen blandt seniorer og skabe ro om mulighederne for tidlig tilbagetrækning.

Kontakt

Pressevagt

51232830