Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 11-10-2023

4 ud af 10 unge uden job eller uddannelse har et handicap

Personer med handicap er stærkt overrepræsenteret i gruppen af unge, der hverken er i job eller i gang med en uddannelse. Det viser en ny rapport fra VIVE.

Der ligger et uforløst potentiale for at give personer med handicap mere indhold i livet og samtidig skaffe arbejdskraft til virksomheder og velfærden. Det kan man læse i rapporten ’Handicap og beskæftigelse 2022’, som VIVE netop har udgivet.

Tusindvis af unge med et selvvurderet handicap er hverken i arbejde eller i gang med en uddannelse. Faktisk udgør de 42 pct. af gruppen af unge mellem 16-29 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse. 

Rapporten viser samtidig, at mere end hver fjerde person med personaleledelse er betænkelig i nogen eller høj grad ved at ansætte en person med handicap, selv om vedkommende er i stand til at varetage jobbet på almindelige vilkår.

Tidligere studier viser, at hvis man hører til gruppen af unge, som hverken er i job eller uddannelse, så stiger risikoen for, at man heller ikke senere i livet får en hverdag med kolleger eller studiekammerater.

Unge med handicap er temaet på Handicappolitisk topmøde, som afholdes i dag på Christiansborg. Her skal blandt andet repræsentanter fra regeringen, Folketingets Beskæftigelsesudvalg, arbejdsmarkedets parter og handicaporganisationer drøfte, hvordan vi som samfund kan give unge med handicap bedre muligheder for at få en uddannelse og et arbejde.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det ærgrer mig, at vi som samfund ikke er bedre til at hjælpe unge mennesker med handicap i arbejde eller uddannelse. Mange af dem både vil og kan. Det skal vi kunne gøre bedre, og derfor samles en række aktører i dag på Christiansborg for at drøfte, hvad vi som samfund kan gøre for at hjælpe flere unge med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

- Alt for mange unge med handicap løber ind i udfordringer og fordomme, når de skal i job eller uddannelse. Det er spild af potentiale, både for den unge selv og for samfundet. Regeringen vil lave en handlingsplan, der skal skabe bedre muligheder for, at også mennesker med handicap kan forfølge deres drømme og komme i uddannelse og job. Jeg ser frem til at møde de unge til topmødet og høre deres egne bud på, hvordan vi kan få løftet denne vigtige dagsorden.

Kontakt

Pressevagt

51232830