Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-12-2023

Lovforslag om arbejdsmiljø vedtaget i Folketinget

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som udmønter arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 og asbestaftalen fra 2022.

Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde i Danmark. Derfor afsatte regeringen og et bredt flertal i Folketinget i marts 2023 en historisk høj bevilling på 1,3 mia. kr. til bedre arbejdsmiljø. Den blev med lovforslaget i dag implementeret.

Samtidig udmøntes dele af den politiske aftale om asbest fra maj 2022. Hermed får arbejdsgivere pligt til at udlevere oplysninger fra asbestprotokollen til medarbejdere, der måtte ønske det til brug for en evt. senere arbejdsskadesag.

Arbejdstilsynets reaktioner og virkemidler forenkles, så det fremover bliver nemmere for virksomhederne at forstå konsekvenserne af, at overtræde arbejdsmiljøreglerne og handlemulighederne efter et tilsyn. Det medvirker til, at Arbejdstilsynets reaktioner overfor virksomheder reduceres fra 11 til 7.

Fx afskaffes kompetencepåbud, så virksomhederne selv kan bestemme, om de har brug for at indhente sagkyndig bistand til at løse et arbejdsmiljøproblem. Derudover afskaffes det gebyrbelagte ”skærpede tilsyn” og ”bindende forhåndsbesked”, som begge har vist sig kun at have begrænset effekt på arbejdsmiljøet.

Forenklingen medfører ikke et lavere beskyttelsesniveau for de ansatte på arbejdspladserne.

Endelig medfører lovforslaget en bedre beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter, så de fremover får samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi skal blive ved med at arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor er jeg også glad for, at vi i forligskredsen har aftalt en handlingsplan for arbejdsulykker, som bl.a. nedsætter en ekspertgruppe. Den skal analysere de alvorlige ulykker og komme med bud på forebyggelse, så vi kan få nedbragt antallet af ulykker på arbejdspladserne.

- Det er farligt at blive udsat for asbest, og derfor får medarbejdere, der har arbejdet med asbest, nu ret til at få udleveret oplysninger fra asbestprotokollen. Det er vigtig dokumentation for, hvad man præcis har været udsat for.  

- Med lovforslaget forenkler vi Arbejdstilsynets reaktioner og virkemidler for at hjælpe virksomhederne til bedre at forstå og efterleve reglerne.

Lovforslaget træder i kraft d. 1. februar 2024.

Kontakt

Pressevagt

51232830