Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-12-2023

Ny lov hjælper arbejdsskadede videre i arbejdslivet

Med loven vil regeringen sikre, at folk, der bliver ramt af en arbejdsskade, får bedre muligheder for at tage en anden uddannelse og dermed ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er afgørende for den enkelte borger og Danmark som helhed, at der er et sikkerhedsnet under de tre millioner danskere, der hver dag går på arbejde her i landet.

Der indføres bl.a. en ny uddannelsesgodtgørelse, hvor tilskadekomne med alvorlige arbejdsskader sikres 83 procent af deres hidtidige løn under uddannelse. Ordningen er målrettet tilskadekomne med en mén-grad på mindst 10 procent, da særligt denne gruppe har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Med lovændringen indføres desuden flere initiativer, der skal forkorte sagsbehandlingstiderne i arbejdsskadesystemet. Det sker bl.a. via en ny mere enkel årslønsberegning i sager om erhvervsevnetab, som er de sager, hvor sagsbehandlingen tager længst tid.

Erstatningsniveauet hæves med ca. 100 millioner kroner om året for tilskadekomne. 80 procent af tilskadekomne med erhvervsevnetab vil få en erstatning, der er højere eller på niveau med erstatningsniveauet i dag.

Lovforslaget indfører en ny voldsskadeforsikring, der skal gøre det lettere for ansatte i omsorgsfunktioner at få erstatning, hvis de udsættes for vold på arbejdspladsen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- For mange, der oplever arbejdsskader, mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende for regeringen, at hjælpe flere tilskadekomne tilbage i beskæftigelse. Tilskadekomne med alvorlige arbejdsskader kan nu omskole sig med større økonomisk tryghed.

- Vi har sat ambitiøse mål for at nedbringe sagsbehandlingstiden for behandlingen af arbejdsskader. Det er ikke rimeligt, at tilskadekomne skal vente i årevis på at få deres erstatning. Derfor forenkler vi systemet, og hæver samtidig erstatningsniveauet.

Find lovforslaget som vedtaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830