Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-12-2023

Permanent ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge vedtaget

Muligheden for, at ledige kan opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft, er gjort permanent. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.

Fra årsskiftet er muligheden for at tage et uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge permanentgjort. Det blev vedtaget i Folketinget tirsdag. 

Retten til at tage en erhvervsuddannelse på den højere sats gælder for ledige over 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, hvis der er mangel på arbejdskraft i den branche, man vil uddanne sig til.

Lovforslaget er en del af Finansloven for 2024, hvor det fremgår, at der er sat 230 mio. kroner af i 2024 og ca. 300 mio. kroner af årligt efterfølgende.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi har brug for flere faglærte, hvis vi skal lykkes med de ambitiøse planer, regeringen har for vores velfærdssamfund og den grønne omstilling. Erfaringerne viser, at ordningen er med til, at flere tager en erhvervsuddannelse. Derfor er det godt, at vi gør den permanent.

- Det er klart, at det har en betydning, hvor mange penge du har under uddannelsen – især når du lidt senere i livet ofte har flere udgifter til bolig og familie. Jeg forventer, at vi med en permanent ordning vil få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, så vi kan få flere ansatte på vores plejehjem og industriarbejdspladserne, som der er stort behov for. 

Kontakt

Pressevagt

51232830