Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 2023

PRESSEMEDDELELSE / 22-01-2024

I november 2023 var der 3.005.600 lønmodtagere i job. Det er 3.200 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,1 procent. Siden november 2022 er der dermed samlet set kommet 32.600 nye beskæftigede til.

Ser man på den private sektor, er der kommet 2.900 lønmodtagere fra oktober til november måned. I samme periode er der kommet ca. 300 flere offentligt ansatte.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Der er travlt på de danske virksomheder, hvor beskæftigelsen fortsat stiger, og efterspørgslen efter arbejdskraft er høj. Derfor har regeringen fokus på, at så mange som overhovedet muligt bliver en del af arbejdsmarkedet. For eksempel har vi nu chancen for at hjælpe de cirka 43.000 unge uden job og uddannelse ind på arbejdsmarkedet.

- Vi har indgået aftale om lønløft og bedre arbejdsvilkår i det offentlige, så flere vil arbejde i vores velfærdssektor. Vi har fjernet modregningen, så det er mere attraktivt for pensionister og efterlønnere i sundhedsvæsenet at arbejde flere timer. Og så får ledige ufaglærte og faglærte over 30 år også fremover mulighed for at tage en ny uddannelse på 110 pct. dagpenge, så de kan skifte til brancher med mangel på arbejdskraft. Det har vi brug for, så vi både sikrer vores velfærd og for eksempel den grønne omstilling.