Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-01-2024

Mere orlov til tvillingeforældre

Regeringen ønsker at give forældre til tvillinger bedre orlovsvilkår. Et nyt lovforslag vil give forældrene 13 ekstra ugers orlov hver.

Der skal være bedre tid til at få styr på hverdagen og give tvillinger en god start på livet. Derfor fremsætter regeringen et lovforslag om at give forældre til tvillinger i alt 26 ekstra orlovsuger med barselsdagpenge.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er en stor livsomvæltning at blive forældre – ikke mindst til tvillinger. Det er derfor en vigtig prioritet for regeringen og aftalepartierne bag finansloven at hjælpe forældrene til de omkring 1.000 tvillingepar, der fødes hvert år.

- Der er allerede indført ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved én fødsel. Vi er glade for, at det nu også kommer til at gælde for tvillingeforældre.

Lovforslaget udmønter den politiske aftale, som regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik som en del af finansloven for 2023. Aftalepartierne har med aftalen ønsket at forbedre tvillingeforældres mulighed for at holde mere orlov sammen i børnenes første leveår.

Med lovforslaget fordeles de 26 ugers ekstra orlov med 13 uger til hver forælder, som skal afholdes inden børnene fylder 1 år. Lovforslaget indebærer samtidig, at reglerne vil omfatte alle forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel eller adoption. Det vil sige, at reglerne erstatter de gældende regler om ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. De nye regler gælder for børn, der er født eller adopteret den 1. maj 2024 eller senere.

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023, 48 mio. kr. i 2024 og 95 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til forslaget. 

Kontakt

Pressevagt

51232830