Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-01-2024

Ny ekspertgruppe skal forebygge alvorlige arbejdsulykker

Beskæftigelsesministeren har nedsat en ekspertgruppe for arbejdsulykker med Dan Radmer Henriksen i spidsen. Ekspertgruppen skal de kommende tre år analysere og samle ny viden om forskellige emner, som kan være med til at forebygge alvorlige arbejdsulykker. I 2024 bliver der sat fokus på ulykker ved arbejde med maskiner i landbruget.

Nu skal en ekspertgruppe gå i dybden med årsager til alvorlige arbejdsulykker. Opgaven består i at opnå en viden og indsigt, der kan bruges til at forebygge alvorlige arbejdsulykker – herunder dødsulykker.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Vi ser alt for mange alvorlige arbejdsulykker hvert år. Det skal vi gøre mere ved. Ingen skal risikere ikke at komme hjem til sine kære, når arbejdsdagen er slut. Arbejdsgiverne har ansvaret for et trygt og sikkert arbejdsmiljø, men vi har politisk et ansvar for at levere rammerne og ny viden til at forebygge, at ulykkerne opstår.

- Det er godt, at vi i forlængelse af arbejdsmiljøaftalen fra foråret nu får nedsat ekspertgruppen. Det vil være naturligt at se på de brancher, hvor vi ser flest ansatte, der kommer alvorligt til skade – herunder landbruget. Det er min forventning, at ny viden og deling af erfaringer kan bidrage til færre alvorlige arbejdsulykker fremover. Jeg ser frem til at følge ekspertgruppens arbejde i de kommende år.

Formand for ekspertgrupper for arbejdsulykker, Dan Radmer Henriksen:

- Alle skal kunne gå sikkert på arbejde, og ingen burde komme alvorligt til skade under arbejdet. Jeg glæder mig til at se, hvordan ekspertgruppens anbefalinger kan bidrage til at opnå dette mål.

- Desuden ser jeg frem til at påtage mig de opgaver, som ligger foran ekspertgruppen, samt at arbejde med den nye arbejdsform, der vil danne grundlag for gruppens fremtidige anbefalinger.

I 2022 skete der flere arbejdsrelaterede dødsulykker end i de foregående 14 år. Og antallet af arbejdsulykker har været opadgående i de seneste mange år. Først og fremmest er det en menneskelig tragedie, når ansatte kommer skade på arbejdet og i værste fald dør. Men derudover viser en analyse fra Beskæftigelsesministeriet også, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsulykker hvert år løber op i godt 28,4 milliarder kroner. Det svarer til et arbejdsudbud på ca. 26.000 fuldtidspersoner.

Derfor besluttede forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 at nedsætte en ekspertgruppe som en del af en handlingsplan mod arbejdsulykker. Den vil fra 2024-2026 have fokus på én type af ulykker hvert år for at komme helt til bunds i årsagen til ulykkerne i de pågældende brancher. Arbejdet skal munde ud i en årlig rapport med anbefalinger til, hvad der kan gøres for at forebygge de konkrete ulykker. I 2024 vil ekspertgruppen kigge nærmere på alvorlige arbejdsulykker inden for landbrug.

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal hvert år foretage analyser af 15-25 arbejdsulykker inden for årets emne. Gennem analyser og data skal gruppen få et præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer.

Ekspertgruppen vil bestå af faste medlemmer og ad hoc medlemmer, der har særlig ekspertise i forhold til det årlige emne.

De faste medlemmer er:

  • Formand Dan Radmer Henriksen, Senior Director I Group Health & Safety i STARK 
  • Pete Kines, seniorforsker, NFA
  • Kent Jacob Nielsen, seniorforsker og souschef, Regionshospitalet i Gødstrup 
  • Kirstine Lindved, tilsynschef, Arbejdstilsynet

I 2024 vil ad hoc medlemmerne være:

  • Christina Edstrand, arbejdsmiljøchef, SEGES Innovation
  • Christine Ipsen, professor ved Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik, DTU

Ekspertgruppen bliver suppleret af en undersøgelsesgruppe, der fx kan foretage undersøgelse af ulykkesstedet og interviews af implicerede parter. Det er også undersøgelsesgruppen, der giver virksomheder en tilbagemelding, som kan understøtte deres forebyggelse af lignende ulykker.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til initiativet.

Kontakt

Pressevagt

51232830