Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-03-2024

Nedrivning af asbest vil fremover kræve autorisation

Fremover må nedrivning af asbest kun udføres af virksomheder, der har en autorisation. Det nye krav skal være med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige stof.

Færre skal udsættes for farligt asbeststøv. Derfor fremsættes der i dag et lovforslag, der lægger op til, at nedrivning af asbestholdigt materiale fremover skal udføres af virksomheder, der er autoriserede. Det vil også betyde, at private boligejere ikke selv må nedrive for eksempel et tag med asbest. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Selvom asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, er det fortsat en udfordring på bygge- og anlægsområdet. Det kan desværre få fatale konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning mod en autorisationsordning for asbestarbejde. 

- Der skal være en mærkbar konsekvens for virksomheder, der ikke følger reglerne og lader ansatte arbejde med det farlige asbeststøv uden den lovpligtige autorisation. 

Konkret lægger lovforslaget op til en autorisationsordning, hvor en virksomhed skal have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig for at blive autoriseret. Hvis en virksomhed udfører arbejdet uden en autorisation, kan virksomheden se frem til en bøde. Bøden vil som udgangspunkt ligge på 30.000 kroner men kan blive større afhængig af, hvor alvorlig sagen er.

Lovforslaget udmønter dele af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, som alle Folketingets partier står bag. Her blev det besluttet, at der skulle laves en autorisationsordning for asbestarbejde.

Reglerne om den nye autorisationsordning forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Der er lagt op til, at virksomhederne herefter får et halvt år til at søge om autorisation.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830