Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-04-2024

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til STARs ledighedstal for marts 2024

Det er anden gang, at Beskæftigelsesministeriet offentliggør egne ledighedstal. Ledighedstallene viser, at der i marts 2024 var 86.500 fuldtidsledige. Det betyder, at udviklingen i ledigheden er uændret.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

 - STAR’s ledighedstal viser igen i marts, at ledigheden er uændret. Antallet af ledige har de sidste par år ligget på et lavt niveau, hvilket kommer os alle til gavn. Vi har en stærk økonomi, så vi har fortsat udsigt til et robust arbejdsmarked.

- Vi har stadig brug for arbejdskraft både i den private og den offentlige sektor. Derfor giver vi ufaglærte mulighed for at tage en faglært uddannelse på 110 procent dagpenge. Desuden har vi et lønløft parat til offentligt ansatte grupper i vores velfærdssektor, og så er det vores mål, at nogle af de 43.000 unge, der i dag er uden job eller uddannelse, kommer med i arbejdsfællesskabet.

Fremover offentliggør Beskæftigelsesministeriet sine egne ledighedstal samt egen indikator for ledigheden. Ledighedstallene offentliggøres omkring d. 20. i hver måned, og indikatoren offentliggøres omkring den fjerde hverdag i måneden. Indikatoren og ledighedstallene fra henholdsvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Danmarks Statistik ligger tæt på hinanden. De vil dog ikke være helt identiske, da der er forskelle i opgørelsesmetoden samt den efterfølgende sæsonkorrektion. 

Kontakt

Pressevagt

51232830