Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-05-2024

Opskoling tæller nu med i anciennitet til tidlig pension

Fremover skal perioder med opskoling, hvor man har fået udbetalt løn fra sin arbejdsgiver, tælle med i ancienniteten til tidlig pension.

Når ancienniteten på arbejdsmarkedet skal beregnes for ansøgere til tidlig pension, vil perioder med opskoling, hvor en arbejdsgiver har udbetalt supplerende løn, tælle med. Det er helt på linje med de nuværende regler for anciennitet, hvor andre uddannelser med løn indgår i anciennitetsopgørelsen, fx elevløn på erhvervsuddannelserne.

Det vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget tirsdag ved at stemme for lovforslaget L 136.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

-Det har hele tiden været intentionen i aftalen om tidlig pension, at uddannelser med løn skal tælle med. Derfor er det godt, at vi med lovforslaget nu får rettet op på tingene. Det vil blandt andet betyde, at de plejemedhjælpere, der i 1990’erne blev opskolet til sosu’er, nu kan få deres opskolingsforløb talt med i ancienniteten til tidlig pension.

Lovforslaget følger intentionerne bag Aftale om ny ret til tidlig pension (2020), hvori det fremgår, at der kan tildeles anciennitet under uddannelse for de perioder, hvor man blandt andet modtager elevløn. Perioder med opskoling vurderes at være sammenlignelige med perioder med elevløn, hvilket udløser anciennitet efter gældende regler.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830