Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-05-2024

Udskældt sanktion afskaffes for udsatte kontanthjælpsmodtagere

Kommunerne har haft store udfordringer med at administrere reglen om skærpet rådighedssanktion. Ny politisk aftale forenkler systemet ved helt at fjerne den regel for udsatte kontanthjælpsmodtagere fra næste år.

Regeringen og aftalepartierne har indgået en aftale om, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra næste år ikke længere skal kunne blive ramt af en skærpet rådighedssanktion. Derudover er man enige om, at kommunerne fremover skal have frihed til selv at beslutte, om kontanthjælpsmodtagere skal sygemelde sig til jobcentret eller i det beskæftigelsestilbud, de deltager i. Aftalen kræver lovændring, som forventes at blive fremsat i Folketinget i efteråret 2024.

En praksisundersøgelse af Ankestyrelsen viste sidste år, at kommunerne har store udfordringer med at administrere de komplekse regler om skærpet rådighedssanktion korrekt. Ankestyrelsen ville omgøre alle af de undersøgte sager for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der var blevet ramt af en skærpet rådighedssanktion.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Det er uholdbart, at nogle af vores mest udsatte borgere kan miste hele deres ydelse i flere måneder, når vi samtidig kan konstatere, at reglerne er så komplekse, at kommunerne ikke kan sagsbehandle korrekt. Det er hverken fair eller i tråd med det, der blev aftalt. Derfor er jeg glad for, at aftalepartierne bakker op om en kommende lovændring.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Kim Valentin:

- Kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for job- og aktivitetstilbud. Hvis de ikke gør, skal det naturligvis kunne sanktioneres. Men reglerne må ikke blive så komplekse, at de bliver umulige at forstå, for så bliver de ubrugelige. Jeg er glad for, at vi laver nogle ændringer, så reglerne i højere grad er til at forstå og kan fungere ude i virkeligheden.

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Karin Liltorp:

- Ingen tvivl om, at nogle af lovene indført af politikerne gennem tiden har givet anledning til megen frustration ude på jobcentrene. Nu er vi i gang med oprydningsarbejdet, og får fjernet nogle af de mest tossede af reglerne. Vi mener det nemlig, når vi taler om mere frisættelse – og vi tror på, at medarbejderne selv kan træffe fornuftige beslutninger.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Dina Raabjerg:

- Da vi i 2018 lod skærpet rådighedssanktion gælde for de aktivitetsparate, var det for at give kommunerne flere redskaber til at sikre, at alle modtagere af kontanthjælp reelt står til rådighed. Det var et værktøj, som allerede blev brugt overfor de jobparate, som er tættere på arbejdsmarkedet og klar til at tage et job. Reglerne har imidlertid vist sig at være alt for komplicerede og meget omstændige at administrere, når det kommer til de aktivitetsparate. Formålet med reglerne har aldrig været at drukne vores kommuner i administration og dokumentation. Og da den almindelige rådighedssanktion fortsat gælder som værktøj for denne gruppe borgere, er det fornuftigt med en ændring.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann:

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale får styrket retssikkerheden for vores aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det har nemlig vist sig, at kommunerne i lav grad har kunnet finde ud af at navigere i de komplekse regler, og det har skabt fejl i sagsbehandlingerne. Samtidig får vi også med aftalen fjernet et administrativt lag i beskæftigelsessystemet, hvilket vi er glade for. Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi får skabt et beskæftigelsessystem, der er til for den enkelte dansker og ikke for systemets skyld.

I denne runde ses ikke på større strukturelle ændringer af rådigheds- og sanktionsreglerne. Her afventes ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats.

I 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), DF og S Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger. Aftalen indebar, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere også blev omfattet af den skærpede rådighedssanktion på lige fod med jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den skærpede rådighedssanktion betyder, at ydelsen kan bortfalde i op til tre måneder, hvis borgeren mere end en gang ikke overholder rådighedsforpligtigelsen uden rimelig grund. Borgeren får ydelse for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til samtaler m.v.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil fortsat kunne blive sanktioneret efter de øvrige sanktionsregler.

Kontakt

Pressevagt

51232830