Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-06-2024

Nu får arbejdsskadede bedre hjælp til at blive på arbejdsmarkedet

Det skal være nemmere at skifte spor og forblive en del af arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. Derfor kan tilskadekomne med alvorlige arbejdsskader nu få 83 pct. af deres hidtidige løn, mens de uddanner sig.

For mange, der har været ude for en alvorlig arbejdsskade, er det svært at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor bliver det nu nemmere at tage en ny uddannelse, så man kan finde tilbage i job.

Den 1. juli træder ny lovgivning i kraft, som implementerer arbejdsskadeaftalen fra 2022. Den betyder, at tilskadekomne med en mén-grad på mindst 10 pct. efter en arbejdsskade kan få uddannelsesgodtgørelse i op til fire år, mens de omskoler sig. Godtgørelsen under uddannelsen vil ligge på 83 pct. af den hidtidige løn.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi skal være bedre til at hjælpe folk videre, hvis de har været ude for en arbejdsskade. Derfor er det godt, at det nu bliver mere økonomisk attraktivt at kaste sig over en ny retning i arbejdslivet og tage en ny uddannelse med økonomisk tryghed. På den måde er der større chance for at forblive en del af det arbejdende fællesskab på trods af skaden. 

Lovændringen betyder samtidig, at nye initiativer bl.a. skal forkorte sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesystemet, og erstatningsniveauet samlet set bliver hævet med ca. 100 mio. kroner om året for tilskadekomne.

Aftalen blev vedtaget ved lov i december 2023.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830