Spring over hovedmenu

Arbejdsskadesikring

En arbejdsskade er en personskade, som opstår på grund af en pludselig hændelse eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver pligt til at forsikre sine ansatte mod arbejdsskader og anmelde en arbejdsskade.

Satser for arbejdsskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Ydelser Lovhenvisning Sats
Lægebehandling, kørsel i egen bil

§ 38, stk. 2

1,98 kr. pr. km.
Lægebehandling, timepenge

§ 38, stk. 2

19,29 kr. pr. time
Lægebehandling, dagpenge

§ 38, stk. 2

463 kr. pr. dag
Lægebehandling, overnatning, hele landet1

§ 38, stk. 2

1.000 kr. pr. døgn
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum

§ 38, stk. 2

302,07 kr. pr. time
Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum

§ 38, stk. 2

215,69 kr. pr. time
Brillestel, maksimum (inkl. moms)2 § 15, stk. 5 1.200 kr.
Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum § 17, stk. 6 435.252 kr. pr. år
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. § 18, stk. 3 950.500 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. § 18, stk. 4 1.140.600 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 20023 § 33, stk. 3 692.000 kr.
Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 20023 § 33, stk. 4 830.400 kr.
Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 19934 § 71, stk. 4 69.000 kr. pr. år
Overgangsbeløb ved dødsfald § 19, stk. 1 179.000 kr.
Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum § 20, stk. 2 157.320 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum5 § 21, stk. 1 52.440 kr. pr. år
Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum5 § 21, stk. 2 104.880 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 24, stk. 5 570.000 kr. pr. år
Årsløn, personer udenfor erhverv § 24, stk. 2 44.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum § 24, stk. 6 213.000 kr. pr. år
Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal § 24, stk. 2 407.000 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost og logi § 24, stk. 4 42.265 kr. pr. år
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost § 24, stk. 4 80 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost § 24, stk. 4 70 kr. pr. dag
Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid dagligt § 24, stk. 4 45 kr. pr. dag
Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) § 25, stk. 2 55,4 pct.
Honorarer for lægeerklæringer6 Lovhenvisning Sats
Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse7 § 35, stk. 3 227 kr.
Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader7 § 35, stk. 3 599 kr.
Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I8 § 35, stk. 3 647 kr.
Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 210 Psykiske følger8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 220 Øje8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 230 Nakke-hals8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 280 Brok8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 290 Hørelse8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri8 § 35, stk. 3 323 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri8 § 35, stk. 3 323 kr.
Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling8 § 35, stk. 3 161 kr.
Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 320 Albueled8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 330 Underarm8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 340 Håndled8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 350 Fingre8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben8 § 35, stk. 3 1.293 kr.
Funktionsattest AES 420 Knæled8 § 35, stk. 3 1.262 kr.
Funktionsattest AES 430 Underben8 § 35, stk. 3 1.262 kr.
Funktionsattest AES 440 Fodled8 § 35, stk. 3 1.262 kr.
Sagspriser Lovhenvisning Sats
Ulykkestilfælde9,10 § 59, stk. 1 10.820 kr.
Erhvervssygdom9,11 § 59, stk. 1 5.400 kr.
Sag efter veteranloven9,12 § 6 5.400 kr.
Sag oprettet i Ankestyrelsen § 59, stk. 1 10.800 kr.

1 Gælder for perioden 1. januar 2022 - 14. februar 2022

2 Inklusive moms

3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000

4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987

5 Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever)

6 Eksklusive moms

7 Gælder for perioden 1. april 2022 - 30. september 2022

8 Gælder for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2023

9 Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag

10 Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning

11 Gælder også for sag om pludselig løfteskade

12 Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014