Spring over hovedmenu

Befordringsgodtgørelse

Når den daglige transport mellem ens bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan man søge om befordringsgodgørelse.

Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Befordringsgodtgørelse mv. Lovhenvisning Sats
Befordringsgodtgørelse, kilometersats § 175, stk. 1. og stk. 2 1,08 kr. pr. km.

Merudgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)

§ 176, stk. 1 1.000