Spring over hovedmenu

Delpension

Delpension er en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Delpensionens størrelse Lovhenvisning Sats
Basisbeløb § 4, stk. 1 190.388 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse § 4, stk. 2 5.145,62 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 § 3, stk. 1 20.580 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 § 3, stk. 1 128.640 kr. pr. år
Selvstændige, delpension1 § 1, stk. 6 95.196 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af delpension § 4 c, stk. 2 100 kr. pr. md.
Beregning af delpension Lovhenvisning Sats
Selvstændige, mindste indtægt1A § 1, stk. 6 63.463 kr. pr. år
Ukendt arbejdstid, mand2 § 3, stk. 2 221,36 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 3, stk. 2 199,90 kr. pr. time
Fradrag, pensionsordning § 4 a, stk. 5 16.800 kr. pr. år
Indbetaling til ATP Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten3 § 16 a 0,89 kr. pr. time
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen3 § 16 a 0,89 kr. pr. time

1Jf. § 6, stk. 2, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

1AJf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

2Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

3Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.