Spring over hovedmenu

Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 215 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Efterløn Lovhenvisning Sats
100 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 19.351 kr. pr. md.
100 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 12.901 kr. pr. md.
91 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 3  17.609 kr. pr. md.
91 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 3 11.740 kr. pr. md.
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 84.894 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 110.799 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 221.602 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 3, stk. 4, i bek. nr. 1188 af 5. august 2020 54.500 kr. pr. år
Bundfradrag for 2022 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 16.800 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2022 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74 e, stk. 3 41.164 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2022 Lovhenvisning 1. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 13.933 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 9.289 kr.
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2022 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 469 kr. pr. md.
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 350 kr. pr. md.
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2022 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 469 kr. pr. md.
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 350 kr. pr. md.
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 469 kr. pr. md.
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 350 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation