Spring over hovedmenu

Erstatning til besættelsestidens ofre

Satser gældende for perioden 1. april 2022 - 31. marts 2023.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013

Ydelser Lovhenvisning Sats
Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum § 20, stk. 2 283.152 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum1 § 22, stk. 1 176.964 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum1 § 22, stk. 1 35.400 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum1 § 22, stk. 1 53.100 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum1 § 22, stk. 1 70.788 kr. pr. år
Begravelseshjælp2 § 23 14.110 kr.
Hædersgave3 § 37, stk. 3 16.100 kr. pr. år
Hædersgave, visse førtidspensionister3 § 37, stk. 3  18.100 kr. pr. år
Beregningsgrundlag Lovhenvisning Sats
Årsløn, maksimum § 31, stk. 2 353.925 kr. pr. år
Årsløn, minimum § 31, stk. 2 243.324 kr. pr. år
Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) § 33 4.324,07 pct.
Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum4 § 24 566.304 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum4 § 24 353.928 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum4 § 24 70.800 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum4 § 24 106.200 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum4 § 24 141.576 kr. pr. år

1 Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

2 Gælder for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.

3 Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.

4 Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Retsinformation