Spring over hovedmenu

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. november 2021 med seneste ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Fleksydelse Lovhenvisning Sats
Fleksydelse (100 pct.) § 17, stk. 1 232.176 kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.) § 17, stk. 2 og 3 211.284 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. md.
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 11 16.800 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 41.164 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 84.894 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.563 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 12 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

2 Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.