Spring over hovedmenu

Folkepension

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65,5 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 234 af 12. februar 2021 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Folkepension Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 1 78.564 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 49, stk. 1, nr. 3 89.664 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 49, stk. 1, nr. 3 45.600 kr. pr. år
Den supplerende pensionsydelse § 72 d, stk. 1 18.600 kr. pr. år
Mediecheck § 49, stk. 1, nr. 4 988 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 33 pct. kommuneskat, enlige § 72 c 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 33 pct. kommuneskat, andre § 72 c  34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse1 § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72 d, stk. 2  93.000 kr. pr. år
Folkepension - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig2 § 14, stk. 2 5.500 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende2 § 14, stk. 2 8.250 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg2 § 14, stk. 2  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.501-13.700 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   13.701-18.300 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   18.301-22.700 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   8.251-13.700 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   13.701-18.300 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   18.301-22.700 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   6.800 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   6.800 kr. pr. år
Petroleumstillæg3 § 14, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 17, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig   3.700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.800 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

1 jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019 om social pension som ændret ved § 12 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 14 b og § 72 d, stk. 2 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

2 Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 1602 af 27. december 2019.

3 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

Folkepension - tillæg efter overgangsbestemmelser Lovhenvisning Sats
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder § 69, stk. 1  
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år   1.524 kr. pr. år
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år   3.252 kr. pr. år
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder § 69, stk. 2  
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle § 69, stk. 2  
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år   4.488 kr. pr. år
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år   6.420 kr. pr. år
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-841 § 69, stk. 3  
Opsættelse 1/2 år   3.924 kr. pr. år
Opsættelse 1 år   7.860 kr. pr. år
Opsættelse 1 1/2 år   11.784 kr. pr. år
Opsættelse 2 år   15.708 kr. pr. år
Opsættelse 2 1/2 år   19.644 kr. pr. år
Opsættelse 3 år   23.568 kr. pr. år
Diverse tillæg    
Ægteskabstillæg2   10.800 kr. pr. år

1 Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Folkepension - fradragsbeløb1 og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb    
Fradrag ved grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 2 348.700 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 6 77.000 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 6 154.300 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 7 22.300 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 7 43.900 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig § 72 d, stk. 3 22.300 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende § 72 d, stk. 3 43.900 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig § 49 c 12.700 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende § 49 c 25.400 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 1 30 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 1 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 3 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag § 31, stk. 2, nr. 4 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 5 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 541 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)2 § 31, stk. 4 1.968 kr. pr. år
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist § 72 d, stk. 5 200 kr. pr. år

1 Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 122.004 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

2 Jf. § 31, stk. 4, i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017), jf. § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 442 af 8. maj af 2018. Minimumsbeløbet på 1/40 finder således anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen før den 1. juli 2025.

Skattefri seniorpræmie Lovhenvisning Kr. én gang
Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen § 3, stk. 1 44.221 kr.
Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen § 3, stk. 2 26.322 kr.