Spring over hovedmenu

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 15.570 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.716 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.882 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 3, nr. 2 10.412 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 3 11.716 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 4 15.570 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 5 11.716 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 7.552 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 7 3.644 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 8 7.552 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 9 3.644 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 15.570 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Enlig forsørgere under 30 år § 25, stk. 9, nr. 1 687 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 25, stk. 9, nr. 2 5.159 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende § 25, stk. 9, nr. 3 4.165 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende § 25, stk. 9, nr. 4 8.074 kr. pr. md.
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr. § 35, stk. 4 600 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr. § 35, stk. 4 700 kr. pr. dag
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr. § 35, stk. 5 1.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr. § 35, stk. 5 2.100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.716 kr. pr. md.
Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 2 6.261 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) § 25 a, stk. 3 3.113 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 10.347 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 3.161 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) § 12, stk. 3 12.840 kr. pr. md.
Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter Lovhenvisning Sats
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom § 14, stk. 8 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt § 30, stk. 2 15.570 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre § 30, stk. 2 11.716 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 28,66 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb) § 31, stk. 2 27.084 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 3 259,80 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 8 3.200 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 8 4.650 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 8 4.750 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 8 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 8 700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 8 19.351 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse § 34, stk. 8 14.211 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) § 96 a, stk. 1 15.570 kr. pr. md.