Spring over hovedmenu

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 247 af 3. marts 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1 15.570 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2 11.716 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3 16.233 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4 16.617 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5 14.171 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 1 13.294 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2 13.162 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3 10.097 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 4 15.913 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5 16.296 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6 10.848 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 1 12.678 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2 12.507 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3 9.674 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4 15.141 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5 15.522 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6 10.420 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) Lovhenvisning Sats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1 9.438 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2 9.509 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 3 6.342 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4 7.604 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5 7.675 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6 5.616 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation