Spring over hovedmenu

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Ressourceforløbsydelse Lovhenvisning Sats
Forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1 15.570 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2 11.716kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt §§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3 3.644 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg §§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4 15.570 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) § 68, stk. 4 4.465 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) § 68, stk. 5 3.974 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) § 68, stk. 5 15.570 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) § 68, stk. 5 11.716 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Lønindtægtsgrænse § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 15.401 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 16,98 kr. pr. time
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 719 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 541 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 168 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 719 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.802 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.802 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 2, nr. 1 1.802 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2 278 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1 1.802 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1 1.802 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 3, nr. 1 1.802 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2 278 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 11.678 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 8.787 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 1 2.733 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 1 14.659 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 7.785 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 5.858 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 2 1.822 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 2 13.748 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 539 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 406 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 126 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 539 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.352 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.352 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 209 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 209 kr. pr. hændelse
Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 1.352 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5 1.352 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 209 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt § 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5 209 kr. pr. hændelse
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 360 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 271 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 84 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 360 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 901 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 901 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 139 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 139 kr. pr. hændelse