Spring over hovedmenu

Revalidering og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Revalideringsydelse Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år § 71, stk. 1 19.363 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet § 71, stk. 2, nr. 1 19.363 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn § 71, stk. 2, nr. 2 15.570 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt § 71, stk. 2, nr. 3 11.716 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre § 71, stk. 2, nr. 4 7.552 kr. pr. md.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre § 71, stk. 2, nr. 5 3.644 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge § 71, stk. 2, nr. 6 11.716 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 7 15.570 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg § 71, stk. 2, nr. 8 11.716 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg § 71, stk. 3 15.570 kr. pr. md.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering § 71, stk. 4 19.363 kr. pr. md.
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb § 73, stk. 1 12.000 kr. pr. år
Ledighedsydelse Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 3.974 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.) § 74 a, stk. 2 17.222 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)  § 74 a, stk. 3,
nr. 1
3.593 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
15.570 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
2.704 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 2
11.716 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse § 74 d, stk. 3 15.401 kr. pr. md.
Omregningssats § 74 d, stk. 5 259,80 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen Lovhenvisning Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) § 77, stk. 4 795 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 77, stk. 4 719 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) § 77, stk. 4 541 kr. pr. dag