Spring over hovedmenu

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1712 af 20. august 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1 Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.465 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 120,68 kr. pr. time 
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 221,36 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 199,90 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3 § 45, stk. 2 2.977 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4 § 45, stk. 4 2.558 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4 § 45, stk. 4 3.837 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4 § 45, stk. 4 3.954 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4 § 45, stk. 4 5.931 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 7.813.750 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 9.644.400 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 5 1,02 pct. pr. år

1 Træder i kraft mandag den 3. januar 2022.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 1091 af 1. juni 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1776 af 2. december 2020 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2021 frem til og med den 31. marts 2022.