Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.840 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.986 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.716 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 15.570 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 11.716 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.420 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.766 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.420 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.766 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 15.570 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.731 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.585 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.296 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 8.949 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.132 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 877 kr. pr. md.
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr. § 35, stk. 4 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr. § 35, stk. 4 700 kr. pr. hændelse
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.990 kr. og højst 13.539 kr. § 35, stk. 5 1.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr. § 35, stk. 5 2 100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Sanktionsgrænse § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.716 kr. pr. md.