Spring over hovedmenu

Arbejdsgruppe: Selvstændige i dagpengesystemet

I februar 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at se på dagpengesystemet for selvstændige. Godt et år efter - i april 2017 – kom arbejdsgruppen med anbefalinger til et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Om arbejdsgruppen

Dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede udestod, da regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2015 indgik aftale om et nyt dagpengesystem. Aftalepartierne var derfor enige om at følge Dagpengekommissionens anbefaling og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det komplekse område.

Læs mere om arbejdsgruppen

Oversigt over hovedforslag

Den anbefalede dagpengemodel lægger op til ændringer i fire centrale elementer: Optjening af ret til dagpenge, selvstændig bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, opstart af selvstændig virksomhed og ophør af selvstændig virksomhed.


Se hovedforslagene

Kommissorium

Her kan du finde kommissoriet for arbejdsgruppe for selvstændige i dagpengesystemet.


Læs kommissoriet