Spring over hovedmenu

Aftale om "Flere i arbejde"

I oktober 2002 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) den politiske aftale Flere i arbejde, med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre (og Kristeligt Folkeparti) om den fremtidige beskæftigelsespolitik.

Formålet var at indrette beskæftigelsespolitikken med vægt på jobsøgning og jobrettede aktiveringstilbud, så ledige kommer hurtigst muligt i arbejde.

Samtidig blev reglerne for beskæftigelsesindsatsen harmoniseret og forenklet, så der som udgangspunkt ikke skelnes mellem, om den ledige er dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager.

Flere i arbejde var også et yderligere skridt mod en samtænkning af systemet for de ikke-forsikrede og forsikrede ledige.

Serviceeftersyn

Analysepapir 1 - Større jobskabelser og jobnedlæggelser i Danmark, 1980 - 2002 (PDF)
Analysepapir 2 - Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse (PDF)
Analysepapir 3 - Overførselsindkomst modtagere, langtidsledighed og marginalisering (PDF)
Analysepapir 4 - Ledighed blandt de 50 - 65 årige (PDF)
Analysepapir 5 - Den aktive indsats (PDF)
Analysepapir 6 - Effekter af aktiveringsindsatsen (PDF)
Pjece om serviceeftersyn af flere i arbejde (PDF)

Forlig i 2002

Forligsteksten (PDF)
Regeringens Handlingsplan for flere i arbejde, September 2002
Pjecen: Flere i arbejde, September 2002
Flere i arbejde - et debatoplæg, Maj 2002
Flere i arbejde - analyser af den beskæftigelsespolitiske indsats, Maj 2002