Spring over hovedmenu

Trepartsaftaler

Du kan her på siden finde de seneste års større trepartsaftaler, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

2023

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet

Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelsen (igu)

2022

Trepartsaftale om forlængelse af voksen-, efter- videreuddannelse (VEU)

Trepartsaftale om seksuel chikane

Trepartsaftale om forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (igu)

Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensationsordning

2021

Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensationsordningen

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation

Trepartsaftale om suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

Trepartsaftale om coronapas

Trepartsaftale om forlængelse af voksen-, efter- videreuddannelse (VEU)

Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft

Trepartsaftale om tilpasning af lønkompensationsordningen i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark

Trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen frem til den 30. juni 2021

Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensation i alle brancher

2020

Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Trepartsaftale om justeringer af igu-ordningen

Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen

Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Trepartsaftale om lokal lønkompensationsordning som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland

Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19

Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Trepartsaftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation

Aftale om styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation

Trepartsaftale om vilkår for lærlinge og elever i den midlertidige lønkompensationsordning

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation

2019

Trepartsaftale om en forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU)

2017

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

2016

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration