Spring over hovedmenu

Politiske aftaler

Politiske aftaler og forlig er samlet her på siden.

2024

Aftale om en styrket indsats mod social dumping

Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet

2023

Aftale om en ny arbejdspligt

Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem 

Aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping

Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

2022

Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om nyt kontanthjælpssystem

Aftale om asbest

Ingen modregning i pension og efterløn for at hjælpe ukrainske flygtninge i velfærdssektoren

Reformpakke om dansk økonomi

Delaftale om international rekruttering

2021

Aftale om øremærket orlov

Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen

Ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til COVID-19

2020

Bedre ressourceforløb

Ret til tidlig pension

Ekstraordinært løft af ledige

Styrket opkvalificering

Udvidet ret til sorgorlov

Aftale om forsørgelse til personer i den særlige risikogruppe ved Covid-19

Aftale om vejtransport

2019

Opkvalificeringspakke

Nyt midlertidigt børnetilskud

Ny seniorpension

En ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet

2018

Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Klare og konsekvente sanktioner i kontanthjælpssystemet

En forenklet beskæftigelsesindsats

Færre skal udsættes for asbest

Brandmænds arbejdsmiljø

2017

Ny ferielov i Danmark

Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde

Initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer

Fradrag for deltidsansatte brandmænd mv.

2016

En styrket arbejdsmiljøcertificering

2015

Et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde (Jobreform 1)

Et tryggere dagpengesystem

Styrket arbejdsmiljøindsats

Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet

Levetidsindeksering af folkepensionsalderen

2014

En bedre au pair-ordning

Styrket indsats mod social dumping

Reform af international rekruttering

Reform af beskæftigelsesindsatsen

2013

Reform af sygedagpengesystemet

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Reform af kontanthjælpssystemet

2012

Særlig ungeindsats

Flere fleksjob

Styrket indsats mod social dumping

Uddannelsespulje

Reform af førtidspension og fleksjob

2011

Bedre vilkår for ledige

Styrket indsats over for social dumping

Styrket indsats over for unge

Ambitioner om mere

Tilbagetrækningsreform

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

2010

Bedre indsats for syge

Objektiv sagsbehandling

Ny og aktiv beskæftigelsesindsats

Bekæmpelse af langtidsledighed

Genopretning af dansk økonomi

29 initiativer mod socialt bedrageri

2009

Styrkelse Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Styrket beskæftigelsesindsats for unge

Fornyelse af Forebyggelsesfonden

Afbureaukratisering

Målretning af aktiveringsindsatsen

2008

Jobplan

Sygefravær

Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Voksenlærlingeordningen

2007

Ny revision af Østaftalen

2006

Justering af fleksjobordningen

Revision af Østaftalen

Fremtidig indvandring

Fremtidens velfærd

Udmøntning af Forebyggelsesfonden

Justering af arbejdsmiljøreformen

Udmøntning af globaliseringspuljen

2005

Integrationsplan ”Ny chance til alle”

2004

Arbejdsskadereform

Kommunalreform

2003

Østaftalen – aftale om adgangen til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande

2002

”Flere i arbejde”